Produktivitet och konkurrenskraft för industrin

Decentraliserat affärsansvar och starkt affärsfokus är hörnstenar i Beijer Tech koncernens ledningsfilosofi. Våra bolag har kompletta ledningsfunktioner som ansvar för verksamheternas drift och utveckling. Beijer Tech är en del av Beijer Alma koncernen som med sin långsiktiga ägarfilosofi framgångsrikt förvärvat och utvecklat bolag inom en lång rad branscher,

Beijer Tech har ett tätt och informellt samarbete med respektive bolag där vi bidrar med expertis kring strategi, resultatuppföljning, IT/administration och finansieringsfrågor. Trots en mycket stor bredd på verksamheterna i bolagen inom Beijer Tech koncernen, skapar alla bolag konkurrenskraft på liknande sätt genom att erbjuda:

1) Hög kompetens kring slutkundens totalkostnad

Våra bolag har spetskompetens om produkter, tjänster och dess tillämpningar samt hur dessa påverkar slutkundernas produktivitet och totala kostnad.  Vi har inte de billigaste produkterna, men erbjuder en lösning som i längden har den lägsta totalkostnaden.

2) Kundanpassat erbjudande

Vi erbjuder ett mycket brett produkt- och tjänstesortiment från ledande leverantörer som möter våra kunders behov.  Dessutom erbjuder vi kundanpassad produktförädling och specialanskaffning inom en lång rad områden.

3) Rätt tillgänglighet

Bolagen i Beijer Tech har mycket hög leveransprecision och kundsupport som anpassas efter kundernas önskemål.  Vi är tillgängliga för våra kunder när de behöver våra produkter eller kompetens.

Utöver detta jobbar bolagen i Beijer Tech koncernen med att säkerställa hög kund- och medarbetarnöjdhet. Som en naturlig del av detta prioriterar vi arbete kring ansvarsfullt företagande och arbetsmiljö högt. 

Beijer Tech i korthet:

  • Beijer Techs nio koncernbolag finns på 15 platser i Norden och omsätter ca 1 miljard SEK.
  • Sortimentet omfattar mer än 35 000 produkter inom flödesteknik, industrigummi, ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk samt tjänster.
  • Marknadsledande inom flera produktsegment, t.ex. industrislang och blästring
  • Sverige är den största enskilda marknaden och står för 80 procent av försäljningen.
  • 60 procent av försäljningen avser slutkunder inom industrin, resterande utgörs av OEM försäljning och försäljning via specialiserade återförsäljare.

För mer information kontakta Beijer Tech på info@beijertech.se.