Beijer Tech köper Svenska Brandslangsfabriken AB

Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg.

Förutom brandslang säljer bolaget kompletterande produkter. Branschen karaktäriseras av mycket höga kvalitetskrav beroende på den extrema och farliga situation som råder vid brandbekämpning. Svebab, som har tillverkat brandslang sedan 1930-talet, är marknadsledande och den enda svenska producenten. Bolagets omsättning uppgår till ca 40 Mkr med god lönsamhet och exportandelen är 20 procent.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären: ”Svebab är ett välskött, nischat bolag med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som passar utmärkt in i vårt affärsområde Flödesteknik.”

Bertil Person, vd i Beijer Alma: ”Beijer Tech har haft en tuff period med vikande volymer och kostnadsanpassningar. Det är mycket glädjande att vi nu kan ta ett offensivt steg genom förvärvet av detta fina bolag som breddar vårt kunderbjudande.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36