Karlebos förvärv av PMU klart

Karlebo Gjuteriteknik AB genomför det tidigare aviserade förvärvet av PMU Reparation & Smide AB

Karlebo Gjuteriteknik AB har tecknat ett avtal om att förvärva PMU Reparation & Smide AB i Ljungby. Tillträdet sker omgående.

Karlebo ingår i industrihandelsgruppen Beijer Tech inom börsnoterade Beijer Alma.

PMU, med säte i småländska Ljungby, är ett smides- och verkstadsbolag med huvudinriktning inom industriell service & underhåll, tillverkning samt installation till tung industri.  Verksamheten omsätter idag ca 18 miljoner kronor.

”Genom förvärvet av PMU stärker och breddar vi vårt totala erbjudande och gör oss till en mer heltäckande partner till befintliga och potentiella kunder. Vi kan nu erbjuda helhetslösningar inom service, underhåll, nykonstruktion och installation. Fler och fler kunder vill köpa nyckelfärdiga lösningar med professionell eftermarknadsservice och det kan vi tillsammans med PMU erbjuda inom fler marknadssegment” kommenterar Peter Skoog, VD för Karlebo.

I samband med det planerade förvärvet fortsätter båda ägarna i sina nuvarande positioner inom PMU med Marcus Johansson som verkstadschef och Peter Johansson som VD.

”Som en del av Karlebo får vi bättre möjligheter att utveckla verksamheten och samtidigt bidra till Karlebos strategiska satsning att bli en heltäckande partner till sina kunder. Målsättningen är även att skapa synergier med Karlebos dotterbolag HM Verkstads AB i Broby. Vi får parallellt också fördelar av en utökad säljkraft som ger oss bättre möjlighet att nå ut till fler kunder” säger Peter Johansson, VD PMU.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med våra kunder och leverantörer.

För mer information: www.beijertech.se, www.karlebo.se

Peter Skoog, VD Karlebo Gjuteriteknik, tel: 08-566 313 07

Peter Johansson, VD PMU Rep & Smide, tel: 0372-828 88