Organisationsförändring i Beijer Industri

Företaget och VD Jonas Abrahamsson har i samråd valt att gå skilda vägar. Det operativa arbetet fortgår utan förändringar och den höga servicenivå som Beijer Industri är känd för kommer att upprätthållas.

En rekryteringsprocess har inletts och som tillförordnad VD utses Rickard Dahl. Rickard Dahl är genom sin bakgrund som tidigare ekonomichef och sedan flera år ledamot i bolagets styrelse väl förtrogen med Beijer Industri och känd av personalen. Genom sitt arbete i Beijer Tech koncernen och styrelsearbete i både moderbolaget och systerbolagen har han ackumulerat en bred erfarenhet och insikt i såväl strategiarbetet, de viktiga projekten i koncernen som de verksamhetskritiska frågorna inom Beijer Industri.

Anders Jansson med sin långa erfarenhet som försäljningschef utses, utöver denna roll, till vice VD i Beijer Industri och erhåller en plats i styrelsen.

Den nya organisationen gäller från och med idag. För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Kollert

Styrelseordförande Beijer Industri AB

Peter.kollert@beijertech.se

Tel nr: 040 358370

2013-02-01