Beijer Tech växer i Norge

Beijer Tech har via sitt norska bolag Beijer AS tecknat ett avtal om att förvärva Norspray AS. Norspray omsätter idag ca 50 MNOK på årsbasis och har 15 anställda. Tillträde beräknas ske i september efter sedvanlig förvärvsanmälan. Enligt avtalet förvärvas 60% av bolaget idag medan resterande 40% övertas efter utgången av år 2015. Ledningen/nuvarande ägare kommer att fortsätta verka inom bolaget.

Genom förvärvet av Norspray har Beijer Tech-koncernen fått den inbrytning mot den expansiva Off-Shore marknaden man under längre tid sökt. Bolaget har de senaste åren byggt upp en mycket stark ställning på Vestlandet med etableringar i Stavanger, Bergen, Stord samt på Östlandet i Porsgrunn.

Bolaget bedriver försäljning och uthyrning av utrustning för friblästring, slip brandskyddsbeläggning och målning. Man är specialist inom tvåkomponentsmålning och säljer även inspektions-, skydds-, och städutrustning. Som komplement till försäljning och uthyrning erbjuder man underhåll och service av pumpar och maskiner. Kunderna består av ytbehandlingsentreprenörer inom olja- och gasindustrierna, men man har även kunder inom varv och verkstad.

”Genom att få in en stark ägare säkerställer vi möjligheterna till en fortsatt god tillväxt och utveckling av Norspray”, berättar nuvarande delägaren och VD:n Thor Hauge som fortsätter som VD för bolaget.

Förvärvet kompletterar koncernens produktprogram inom ytbehandlingsområdet och kommer att möjliggöra ett bredare och bättre erbjudande till dagens och framtida kunder.

”Det är med stor glädje jag konstaterar att vår växande handelsplattform tagit ett större steg in på den starka industrimarknaden på Vestlandet i Norge”, kommenterar Beijer Techs VD Peter Kollert.