Beijer Tech förvärvar Karlebo

Beijer Tech har tecknat ett avtal om att förvärva Karlebo Gjuteriteknik AB inkluderande dotterbolaget Karlebo HM Verkstad AB. Karlebo omsätter ca 50 MSEK och har 15 anställda. Genom sin agenturförsäljning genererar Karlebo maskinaffärer för ytterligare ca 100 MSEK. Tillträde beräknas ske under oktober månad. Det är Beijer Techs avsikt att vid tillträdet tillsätta Peter Skoog som ny VD i Karlebo Gjuteriteknik AB. Peter Skoog kommer senast från BE Group och har tidigare varit VD i Beijer Industri inom Beijer Tech.

Genom förvärvet av Karlebo-bolagen skapas tillsammans med Beijer Industri och Tebeco i Sverige, Beijer AS i Norge, Beijer OY i Finland och Preben Z i Danmark den starkaste industrihandelsgruppen inom gjuteri- och stålverkssegmentet i Norden. Bolagen har i huvudsak kompletterande verksamheter med sina specifika kompetenser och profiler. Gemensamt för bolagen är en stor kompetens inom sina respektive produktområden, hög produktkvalitet och hög servicenivå.

”Jag ser med glädje fram emot att medverka i denna strategiska utveckling av Karlebo och Beijer Tech bolagen. Sammanslagningen innebär en ökad mångsidighet inom samma struktur till nytta för den nordiska verkstadsindustrin” berättar nuvarande ägaren Bertil Andersson som kvarstår på konsultbasis i styrelse och verksamhet.

Karlebo står för maskiner och utrustning till gjuterier och stålindustri med en särskilt stark position inom pressgjuterierna. Beijer Industri står för råvaror, förbrukningsvaror, utrustning och anläggningar till gjuterier och stålverk med särskilt stark position inom stål och järngjuterier. Tebeco är marknadsledande inom blästerutrustning och media, levererar även trumlingsutrustning och media samt har specialkompetens och produkter inom modellindustri och gjuteritekniska lösningar. Bolagen bedriver delvis verksamhet inom samma segment vilket man kommer att fortsätta med. Tillsammans representerar bolagen marknadens bredaste och djupaste produktsortiment och kompetens inom gjuteri och stålindustrin. Målsättningen är att vara en stark partner till den nordiska industrin i dess strävan mot ökad produktivitet, effektivitet och kvalitet.

”Det är mycket glädjande att kunna sammanföra dessa starka varumärken inom gjuteri- och stålindustrin till en gemensam handelsplattform och vi välkomnar våra nya kollegor från Karlebo till Beijer Tech gruppen” kommenterar Beijer Techs VD Peter Kollert.

Peter Kollert
Beijer Tech AB