Beijer AS övertar verksamheten i Eger & Sørensen AS

Beijer AS uppnår genom förvärvet en ökad bredd i sortimentet, blir en mer komplett leverantör och kan erbjuda sina kunder en bättre service.

Namnet Eger & Sørensen kommer att kvarstå och verksamheterna kommer att samordnas i Beijer AS lokaler i Drammen.

Som ett led i Beijer AS satsning på den norska marknaden har Beijer AS per 1/6-2010 övertagit verksamheten i Eger & Sørensen AS. Beijer AS är en del av Beijer Tech som i sin tur ägs av den börsnoterade koncernen Beijer Alma AB.

Eger & Sørensen AS levererar det mesta av nödvändig utrustning till norsk gjuteriindustri, och har i alla år fokuserat på kvalitet. Bolaget har lyckats väl i sin etablering som en föredragen samarbetspartner på sin marknad. Huvudprodukter är maskiner, forming, eldfasta produkter och utrustning är till modellindustrin.

Beijer AS som har en liknande verksamhet inom samma bransch har också kunder inom smältverks- och verkstadsindustrin. Huvudprodukter är maskiner och utrusning till ytbehandling, gjuteriteknisk utrustning, smältugnar och service. Beijer AS kommer genom övertagandet uppnå en ökad bredd i sortimentet, bli en mer komplett leverantör och kunna erbjuda en bättre service till sina kunder.

Alla telefon- och faxsnummer kommer att vara oförändrade i de båda verksamheterna.