Beijer Almas förvärv av Beijer Tech slutfört

Beijer Alma AB (BEIA-b) har slutfört förvärvet av Beijer Tech i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknades den 15 februari med säljaren G & L Beijer AB (BEIJ-b).

Beijer Tech, som bedriver teknikhandel, har 180 anställda och omsatte 2009 505 Mkr. Företaget har sex produktområden – ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik, industrigummi och tjänster. Sverige är Beijer Techs största marknad. Företaget bedriver verksamhet på 13 orter i Sverige, Norge och Finland.

– Vi har länge strävat efter att etablera ett tredje affärsområde och Beijer Tech uppfyller de krav vi ställer på ett sådant område. Företaget är välskött, lönsamt, har positivt kassaflöde och den breda verksamheten erbjuder lovande tillväxtmöjligheter – både vad gäller organisk utveckling och kompletterande förvärv, säger Bertil Persson, VD och koncernchef i Beijer Alma. Vi bedömer att förvärvet av Beijer Tech kommer att öka koncernens vinst per aktie redan under 2010 och ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Techs ledning.

Köpeskillingen består av en kombination av kontanter och aktier och uppgår till 2 700 000 nyemitterade B-aktier i Beijer Alma samt en kontantdel på 38,7 Mkr.

– Den kombinerade kontant- och aktieaffären gör att vi behåller våra starka finanser och ger oss möjlighet att fortsätta expandera organiskt och genom ytterligare företagsförvärv, såväl i Beijer Tech som i övriga koncernbolag, poängterar Bertil Persson