Beijer Alma förvärvar Beijer Tech

Beijer Alma AB (BEIA-b) har tecknat en avsiktsförklaring med G & L Beijer AB (BEIJ-b) om att förvärva dotterbolaget Beijer Tech. Genom affären etablerar Beijer Alma ett nytt affärsområde för teknikhandel. Beijer Tech har cirka 180 medarbetare och omsatte 505 Mkr 2009. Förvärvet blir en kombinerad aktie- och kontantaffär och beräknas vara slutfört under mars. Beijer Tech arbetar med teknikhandel, som utvecklar och förbättrar kundens processer och produkter. Företaget säljer förnödenheter och utrustning till industrin och har sex produktområden – ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik, industrigummi och tjänster. Sverige är Beijer Techs största marknad. Företaget har sex dotterbolag med kontor på 13 orter i Sverige, Norge och Finland. Beijer Tech har cirka 180 medarbetare och omsatte 505 Mkr under 2009.

– Vi har länge strävat efter att etablera ett tredje affärsområde och Beijer Tech uppfyller de krav vi ställer på ett sådant område. Företaget är välskött, lönsamt, har positivt kassaflöde och den breda verksamheten erbjuder lovande tillväxtmöjligheter – både vad gäller organisk utveckling och kompletterande förvärv, säger Bertil Persson, VD och koncernchef i Beijer Alma. Vi bedömer att förvärvet av Beijer Tech kommer att öka koncernens vinst per aktie redan under 2010 och ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Techs ledning.

Förvärvet genomförs som en kombinerad kontant- och aktieaffär, vilken innefattar 2 700 000 nyemitterade B-aktier i Beijer Alma samt 38,7 Mkr, som erläggs kontant på tillträdesdagen. Baserad på genomsnittlig aktiekurs under januari 2010 motsvarar detta en köpeskilling om 299 Mkr. Nyemissionen genomförs inom det bemyndigande som lämnades till styrelsen vid årsstämman 2009. Affären beräknas vara slutförd under mars månad. – Den kombinerade kontant- och aktieaffären gör att vi behåller vår finansiella styrka. Det ger oss möjlighet att fortsätta expandera organiskt och genom ytterligare företagsförvärv, såväl i Beijer Tech som i övriga koncernbolag, poängterar Bertil Persson. – Affären är en naturlig del i utvecklingen mot en starkare satsning på kylsystem och kylkomponenter, som är vår kärnverksamhet. Samtidigt sätter vi stor tilltro till den fortsatta utvecklingen inom teknikhandel, som vi kommer att följa på nära håll eftersom vi nu blir betydande ägare i Beijer Alma, säger Joen Magnusson, koncernchef för G & L Beijer. – Beijer Alma bedriver sedan tidigare komponenttillverkning, men vi ser en stor potential i att expandera vidare inom teknikhandel i såväl Norden som övriga Europa, säger Bertil Persson. Vårt mantra är lönsam tillväxt och Beijer Tech uppfyller våra tillväxtkriterier – kundvärdet på produkter och tjänster är högt samtidigt som bolaget har starka marknadspositioner inom nordisk tillverkningsindustri och en väl diversifierad kundportfölj.

Kontakt: För mer information, kontakta: Bertil Persson, koncernchef, Beijer Alma, telefon 08–506 427 68, mobil 070–590 89 58, info@beijer-alma.se Joen Magnusson, koncernchef, G & L Beijer, telefon 040–35 89 00