Preben Z Jensen A/S

Preben Z Jensen A/S är verksamt inom Ytbehandling och Tjänster. Företaget bedriver distribution och försäljning av förnödenheter inom trumling, blästring, slipning, polering och avfettning. Kopplat till detta kan Preben Z även erbjuda slip- och polermaskiner, trumlingsanläggningar, blästermaskiner samt anläggningar för avfettning både med vattenbaserad, ultraljud eller modifierad alkohol. Kyl- och smörjmedel utan tillsatser av baktericider för svarvning, fräsning, sågning, slipning mm är ytterligare ett exempel på produktområde. Kunderna återfinns huvudsakligen inom metallarbetande och tillverkande industri i Danmark. 

För mer information om Preben Z:s verksamhet kontakta Jørgen Nielsen på post@prebenz.dk, Telefon +45 46 56 36 66 eller Jesper Nielsen på post@prebenz.dk, Telefon +45 46 56 36 66.

Läs mer på www.prebenz.dk