Norspray AS

Norspray AS är verksamt inom våra produktområden Ytbehandling och Tjänster. Man bedriver försäljning och uthyrning av utrustning för friblästring, färg- och rostborttagning, slip, brandskyddsbeläggning och målning. Norspray är specialister inom tvåkomponentsmålning och säljer även inspektions-, skydds-, och städutrustning. Som komplement till försäljning och uthyrning erbjuder man underhåll och service av pumpar och maskiner. Kunderna består av ytbehandlingsentreprenörer inom olja- och gasindustrierna, men man har även kunder inom varv och verkstad.

För mer information om Norsprays verksamhet kontakta Roar Bråtane på post@norspray.no eller telefon +47 913 43 270.

Läs mer på www.norspray.no