Beijer OY

Beijer OY representerar Beijer Tech i Finland och marknadsför produktområdena Ytbehandling, Gjuteri, Stål- och Smältverk samt Tjänster. De viktigaste produktgrupperna utgörs av blästermaskiner, blästermedel, trumling, eldfast material, slipmaterial, gjuteriutrustning samt maskiner, anläggningar och reservdelar. Kunderna återfinns huvudsakligen inom stålverk, gjuteri- och verkstadsindustri.

För mer information om Beijer OY:s verksamhet kontakta Jussi Laitinen på info@beijers.fi eller telefon +358 400 670 884.

Läs mer på www.beijers.fi